Instrukcije za autore

JEZIK

Radovi pripremljeni za štampanje moraju biti na srpskom ili engleskom jeziku.

PRIPREMA RADA

Za prijavu radova se očekuju originalni, prethodno neobjavljeni radovi sa naučnim i tehničkim doprinosom. Maksimalna dužina regularnog rada iznosi 4 stranice. Poželjno je da rad ima paran broj stranica (2 ili 4). Finalni radovi spremni za štampanje moraju da ispune uputstvo za pisanje rada koji se nalazi na linku:
Instrukcije za autore (Microsoft Word)
Radovi će biti recenzirani i autori će dobiti informacije o odluci Tehničkog organizacionog odbora. Sve informacije se šalju prvopotpisanom autoru.

PREZENTACIJA RADOVA

Radovi će biti prezentovani usmeno i na poster sesiji.