I ove godine je IEEESTEC konferencija prinuđena da se odvija online usled pandemije koja je pogodila ceo svet. No, to nas nije zaustavilo da nastavimo da se povezujemo kroz nauku, makar i na ovaj način. Ovaj izazov stavio je na test celo društvo, ali nam i pokazao da je nauka potrebnija više nego ikad. Zato se selimo u virtuelni svet, nastavljamo tradiciju dugu 14 godina.
Dobrodošli na IEEESTEC konferenciju studentskih projekata!Četrnaestu IEEESTEC konferenciju studentskih projekata organizuju IEEE SB Niš i EESTEC Niš uz podršku Elektronskog fakulteta Niš , IEEE sekcije Srbije i Crne Gore, IEEE društva EDS/SSCS, MTT, CIS, grupa IEEE WIE. Značaj konferencije studentskih projekata prepoznali su i podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ogranak SANU u Nišu, i Centar za promociju nauke.

U toku 2021. godine realizovani su projekti "Vijuge pokreni za IEEESTEC se spremi" (podržan od strane Centra za promociju nauke) i "STEM visits IEEESTEC conference", u okviru TryEngineering IEEE Pre-University STEM Grant-a. 120 autora poslalo je 70 radova, svi radovi prošli su fazu recenziranja i objavljeni su u Zborniku radova. Štampanu verziju Zbornika svi učesnici dobiće poštom na adresu institucije iz koje dolaze.

Da smo sada uživo na fakultetu, u prepunom amfiteatru A2, prvo bi pogledali ovu prezentaciju, a zatim proglasili pobednike. Najbolji od najboljih su:

Najbolji rad IEEESTEC konferencije - na osnovu ocena recenzenata

1. nagrada - Nagrada Akademik Ninoslav Stojadinović
Emilija Ćojbašić- Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog
2. nagrada
Milica Aleksić, Đorđe Antić - Upoređivanje efikasnosti algoritama za rešavanje Sudoku-a
3. nagrada
a) Nikola Milošević, Luka Nikolić - Softver za generisanje NBS IPS QR kôdova
b) Aleksandar Cvetković, Pavle Janevski - Mobilna android aplikacija za uspostavljanje kontakta između majstora i poslodavca i pronalazak prakse za učenike srednjih stručnih škola

Radovi sa najboljom praktičnom realizacijom IEEESTEC konferencije

1. nagrada
Nikola Simić, Marko Milijanović, Aleksandar Krajačević, Ognjen Milojević, Nikola Velemir, Filip Goldberger, Albert Anđelkovski, Branislav Hrćan, Matej Milankov, Tomislav Jovanović - Pametni šor
2. nagrada
a) Lazar Mančić, Jovan Stanišić, Bojan Ćirić - Sistem automatskog proveravanja i održavanja mera protiv COVID-a 19
b) Ana Simić - Merenje induktivnosti kalema pomoću Arduino mikrokontolera
3. nagrada
Nemanja Nedeljković - Sistem zaključavanja korišćenjem daljinskog upravljača realizovan u Arduino okruženju

Najbolji rad IEEESTEC konferencije - predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2022
Emilija Ćojbašić- Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog udara

Najbolji rad IEEESTEC konferencije – kategorija IEEE Woman in Engineering
Nikoleta Džunić - Projektovanje i realizacija sistema za praćenje kvaliteta vode

Najbolji rad IEEESTEC konferencije – kategorija IEEE MTT
Jelena Nedeljković, Marko Tepavac - Sigurnosni IoT sistem sa električnom bravom

Specijalna nagrada – Najbolji STEM srednjoškolski projekat

1. nagrada
Marina Stojilković, Aleksa Tripković, Pavle Mitić, Nikola Milošević, Lazar Rašović - Elektronski sistem “pametne" kuće
2. nagrada
a) Vuk Radonjić, Teodora Obradović, Đorđe Drizić, Aleksandar Crnatović, Aljoša Paunović - Različite realizacije binarnog sabirača
b) Aleksa Mladenović, Sara Stanojić, Mihajlo Usković, Nemanja Ćirić, Andrija Kostić, Sara Mišić, Mateja Grujić - Prototip sistema za otključavanje brave korišćenjem RFID tehnologije
3. nagrada
Veljko Spasić, Danilo Jovanović - Realizacija semafora sa dnevnim i noćnim režimom rada korišćenjem Arduina

Čestitamo autorima nagrađenih radova! Nagrade koje su obezbedili prijatelji konferencije biće poslate poštom na vašu adresu. Takođe, možete pogledati i video prezentacije od ostalih autora:

Isidora Jovanović, Natalija Ivković - Merenje nepoznatih otpornosti i kapacitivnosti primenom Arduino platforme
Aleksandra Stojkovska - Simulation of One-Week Production for a Photovoltaic System and How Does It Affect the Distribution Grida
Jelena Nedeljković, Marko Tepavac - Sigurnosni IOT sistem sa električnom bravom
Lazar Mančić, Jovan Stanišić, Bojan Ćirić - Sistem Automatskog Proveravanja i Održavanja Mera protiv COVID-a 19
Nikoleta Džunić, Rade Tošić - Realizacija sistema za kontrolu servo motora korišćenjem Nucleo razvojnog okruženja
Nikoleta Džunić - Projektovanje i realizacija sistema za praćenje kvaliteta vode
Veljko Aleksić, Aleksandra Aleksić, Predrag Šubarević - Uredjaj za kontrolu budnosti vozača Stay Awake
Ana Simić - Merenje induktivnosti kalema pomoću Arduino mikrokontolera
Nađa Gavrilović, Mirjana Živković - Proširenje SMTP protokola za automatsku end-to-end enkripciju imejl poruka
Nikola Simić, Marko Milijanović, Aleksandar Krajačević, Ognjen Milojević, Nikola Velemir, Filip Goldberge,r Albert Anđelkovski, Branislav Hrćan, Matej Milankov, Tomislav Jovanović - Pametni šor
Aleksandar Vučković - Sistem za testiranje RGB matričnih ploča
Milica Stojanović - Merenje provodnosti metala primenom vrtložnih struja
Uroš Ercegovac, Slavko Popović, Teodora Radić, Miljana Vuković - Realization of Training for Remote Control of Drones
Emilija Ćojbašić - Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog udara
Svetlana Mančić, Nađa Gavrilović - Praćenje rada i zaštita računarskih mreža pfSense sistemom
Katarina Božinović - Praktična realizacija jednobitne ALU
Anđela Panić - Tester UV zaštite naočara
Nikola Milošević, Luka Nikolić - Softver za generisanje NBS IPS QR kôdova
Milan Stojanović - Induktivnost i jačina magnetnog polja višeslojnih cilindričnih kalemova
Viktor Savić, Ivan Janka, Robert Lukač Žorž - „UniMer VIR“- Merna stanica sa osciloskopom, frekvencijskim generatorom i naponskim izvorom
Dušan Jovanović, Nikola Stojiljković - Upotreba 12-bitnog digitalno-analognog konvertora MCP4725 u embeded uređajima
Natalija Antić, Vesna Javor - EMC compliance testing LED luminaire in frequency bandwidth 9kHz – 30MHz
Pavle Janevski, Aleksandar Cvetković - Mobilna android aplikacija za uspostavljanje kontakta između majstora i poslodavca i pronalazak prakse za učenike srednjih stručnih škola
Miljan Jeremić - Primena Markovljevih lanaca na prikaz podataka sa meteoroloških stanica o vremenu korišćenjem R jezika
Jovana Stanković - Proračun tokova snaga u distributivnim mrežama
Nenad Petrović - Model-Driven Approach to VHDL-based Logic Design
Vukašin Kulić, Milica Ilić, Marko Arsenović, Novica Stojilković - Termometar sa PIC 16f1847 - uređaj primenljiv u svim sferama života
Milica Aleksić, Đorđe Antić - Upoređivanje efikasnosti algoritama za rešavanje Sudoku-a
Mikica Radenković - Realizacija kola sa optokaplerima
Teodora Denić - Proračun optimalnih tokova aktivnih snaga primenom linearnog programiranja
Mikica Radenković, Ana Sentov, Katarina Božinović - Realizacija OLED i LCD1602 displeja na Nucleo razvojnom okruženju
Neda Stanojević, Aleksandar Pantić - Simulacija samostalnog fotonaponskog sistema
Miloš Marjanović - Termoelektrični modul kao izvor napajanja u čvorovima
Lazar Becić - Task Prompter
Rastko Petrović, Tatjana Živadinović, Kaja Gavrilović, Jana Simić - LIMENKO-solarni kolektor od iskorišćenih limenki
Nenad Petrović - Booking Cancellation Prediction Relying on Graph Database in Neo4j
Vukašin Dobromirović - Primena proširene realnosti u mobilnim aplikacijama
Rade Tošić - Projektovanje i realizacija podizača napona na štampanoj ploči
Sandra Veljković - Odziv VDMOS tranzistora snage na NBT naprezanje, gama-zračenje i odžarivanje
Veljko Vučković - Ultrazvučni anemometar
Aleksa Mladenović, Sara Stanojić, Mihajlo Usković, Nemanja Ćirić, Andrija Kostić, Sara Mišić, Mateja Grujić - Prototip sistema za otključavanje brave korišćenjem RFID tehnologije
Vanja Stošić - Projektovanje uređaja za merenje nivoa glukoze u krvi
Vuk Radonjić, Teodora Obradović, Đorđe Drizić, Aleksandar Crnatović, Aljoša Paunović - Različite realizacije binarnog sabirača
Veljko Spasić, Danilo Jovanović - Realizacija semafora sa dnevnim i noćnim režimom rada korišćenjem Arduina
Luka Nikolić, Petar Zdravković - Pokretanje motora ventilatora na određenoj temperaturi uz pomoć Arduino okruženja i DHT11 senzora
Milan Đorđević, Nikola Mitrović - Projektovanje sistema za kontrolu dnevne svetlosti prostorije u pametnim kućama
Đorđe Mitrović - Android aplikacija Newsy – društvena mreža za diskutovanje novosti
Nikola Mitrović, Milan Đorđević, Sandra Veljković - Primena cirkularnog bafera za prijem podataka korišćenjem UART komunikacije
Danijel Danković, Miloš Marjanović, Jana Vračar, Nikola Mitrović, Sandra Veljković, Emilija Živanović - IEEESTEC na-S-paja

Za one nostalgične, prisetimo se kako je izgledala konferencija prethodnih godina:
10th IEEESTEC
11th IEEESTEC
12th IEEESTEC
13th IEEESTEC

Potražite i zapratite naše strane na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Na kraju, zahvaljujemo se svim autorima, institucijama iz kojih dolaze i prijateljima konferencije koji su obezbedili vredne nagrade sa željom da se naredne godine uživo okupimo i družimo na 15. konferenciji studentskih projekata IEEESTEC!