O IEEESTEC - u

IEEESTEC Konferencija studentskih projekata organizuje asocijacija studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) LC Niš, IEEE studentski ogranak Niš, i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, a podržana je i od IEEE Electron Devices (EDS)/Solid-State Circuits (SSC), IEEE Microwave Theory and Techniques (MTT), kao i od IEEE sekcije Srbije i Crne Gore. Konferencija predstavlja proizvod kooperacije između IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš, što se lako može primetiti iz naziva konferencije (IEEE + EESTEC = IEEESTEC).

IEEE je najveća svetska profesionalna asocijacija posvećena unapređenju tehničkih inovacija u korist čovečanstva. IEEE ima više od 116 000 studenata organizovanih u 2354 studentskih ogranaka u više od 160 zemalja. Ovo je sjajan naučni potencijal koji može biti viđen u više od 1300 IEEE sponzorisanih konferencija u 80 zemalja širom sveta. Važno je napomenuti da je jedan od najvećih ciljeva IEEE saradnja sa sličnim asocijacijama. Kao rezultat IEEE-EESTEC na nivou Srbije i Crne Gore je pripremljen memorandum.

EESTEC je internacionalna studentska organizacija koja okuplja sve studente fakulteta elektrotehnike i računarstva i sve fakultete koji dodeljuju sertifikate elektronike, i ima veoma slične ciljeve kao IEEE. Glavni cilj EESTEC je podsticanje razvoja međunarodnih konatkata između studenata i profesionalaca. Razmena ideja i iskustava između studenata elektrotehnike i računarstva je moguće kroz radionice, razmene, konferencije, seminare, sastanake i druge aktivnosti. Trenutno postoji 50 EESTEC lokalnih komiteta u više od 20 evropskih zemalja sa više od 2700 članova. Realna saradnja između IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš je prikazana na primeru organizacije IEEESTEC konferencije, gde su obe strane u potpunosti zadovoljene partnerstvom.