IEEESTEC 9th Student project conference (2016)Danijel Danković

Deveta studentska konferencija IEEESTEC 9th Student project conference održana je 24. novembra 2016. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2016. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije IEEESTEC 9th Student project conference. IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 67 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 44 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Design and Realization of an Electric Go-kart
Autori: I. Spaseski, B. Momčilovski, D. Pejovski, B. Velkovski, T. Panova, F. Simjanoski, S. Lutovski
Institucija: Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia

2. nagrada
Rad: Mobilna Android aplikacija kao korisnički interfejs signal generator uređaja
Autori: D. Dimčić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

3. nagrada
a) Rad: Sistem za detektovanje pokreta pomoću Arduino Uno platforme – alarm
Autori: A. Rajković, T. Marković, P. Marinković
Institucija: Tehnička škola Zaječar

b) Rad: Razvojno okruženje za realizaciju laboratorijskih vežbi iz digitalne mikroelektronike
Autori: N. Radisavljević, M. Stojanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Uređaj, pomagalo, za slepe i slabovide osobe
Autori: M. Avramović
Institucija: Tehnička škola Loznica

2. nagrada
a) Rad: Robot LAV u lavirintu
Autori: V. Pešić, V. Ristić, A. Ristić, D. Stojiljković, D. Stojanović
Institucija: Tehnička škola Vladičin Han

b) Rad: Arcade mame mašina realizovana pomoću Raspberry Pi-a
Autori: P. Mijović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

3. nagrada
Rad: Električni presostat
Autori: P. Petrović, B. Savić, Đ. Stanković, R. Mitić, D. Stamenković
Institucija: TŠ „Nikola Tesla“ Niš

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 9th Student project conference , ISBN: 978-86-6125-168-9. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, doc. dr Danijel Danković i doc. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Nikola Simić, Dragana Dimitrijević, Đorđe Veličković, Miloš Mitić, Nikola Krstić, Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Nikola Radisavljević, Milan Ivković, Marija Živković, Filip Đorović, Stefan Jovanović i Miljan Jerotijević.

Konferenciju su svečano otvorili dekan Elektronskog fakuleta u Nišu, prof. dr Dragan Janković i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Nebojša Dončov. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, predsednik Sekcije.

Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnii rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Matematičko klatno – laboratorijska maketa i aplikacija
Autori: M. Danković, S. Janković, A. Stanojević
Institucija: Gimnazija “Bora Stanković”, Niš

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Projektovanje logaritamskog pojačavača
Autori: K. Krstić, M. Kovinić, S. Đorđev, D. Bogdanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Ove godine je uvedena i kategorija IEEE MTT specijalna nagrada, koja je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Razvoj sistema za praćenje srčanog pulsa pacijenta preko mobilne aplikacije
Autori: N. Milutinović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Specijalnu nagradu inovacionog centra naprednih tehnologija dobio je:

1. nagrada:
Rad: Automatizacija sobe uz pomoć Arduina, Bluetooth i RF modula
Autori: M. Ivković
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2016 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Primena vrtložnih struja za ispitivanje materijala
Autori: M. Živić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, The University Politechnica of Bucharest, Univerzitet Politecnico di Milano, Manipal Institute of Technology, Prirodno matematički fakultet u Nišu, University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Panasonic Lighting Devices Serbia d.o.o., Svilajnac, Tehnička škola Rade Metalac, Leskovac, Tehnička škola Zaječar, Gimnazija Leskovac, University of Technology North Bangkok, Thailand, Philip Morris Operations a.d. Niš, Gimnazija Bora Stanković, Nis, Gimnazija Svetozar Marković, Niš, ETŠ Nikola Tesla, Niš, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.