IEEESTEC Student project conference (2015)

Danijel Danković

Osma studentska konferencija “IEEESTEC 8th Student project conference” održana je 26. novembra 2015. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2015. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC 8th Student project conference”. IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 64 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata...). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 48 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Koncept Pametne kuće kontrolisane pametnim satom
Autori: N. Nikolić, M. Milić, M. Segić, D. Dimitrijević, S. Stošović
Institucija: VTŠ Apps Tim, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš

2. nagrada
a) Rad: Sistem za daljinsko upravljanje sistema za grejanje Smart heating - Pametno grejanje
Autori: M. Džudović, D. Vučić, M. Radosavljević i V. Jocić
Institucija: Tehnička skola, Zaječar

b) Rad: Solarne ćelije sa fotoosetljivim pigmentom
Autori: S. Ilic, D. Aleksić
Institucija: Gimnazija Svetozar Markovic, Prirodno-matematicki fakultet, Elektronski fakultet, Nis

3. nagrada
Rad: Realizacija generatora signala koristenjem mikrokontrolera PIC16F1939
Autori: L. Vuković, A. Šljivo, A. Hrusto
Institucija: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Arduino daljinski upravljač
Autori: M. Nikolić, A. Rajić, I. Stanimirović, M. Sinđelić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

2. nagrada
Rad: SmartAlarm - Sistem za monitoring zvuka
Autori: A. Ilić, A. Cvetković
Institucija: Gimnazija Leskovac

3. nagrada
a) Rad: Realizacija 3D efekata LED kockom
Autori: M. Šutanovac, S. Stojiljković, M. Nikolić, N. Jevtović, S. Petković, D. Mitić, V. Dimić
Institucija: ETŠ "Nikola Tesla", Niš

b) Rad: Indikator toka časova i odmora u školi
Autori: Stefan Mihajlovic, Dimitrije Jankovic, Danko Dankovic, Igor Arsic
Institucija: TŠ “Rade Metalac”, Leskovac

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 8th Student project conference”, ISBN: 978-86-6125-150-4. Urednici Zbornika radova su: prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, i doc. dr Danijel Danković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Damir Nešic, Saša Dević, Sandra Ilijin, Miroslav Božić, Željko Kalezić, Nikola Simić, Dragana Dimitrijević, Đorđe Veličković, Miloš Mitić, Neda Dinić, Nikola Krstić i Stefan Milošević. Zbornik su tehnički uredili Miloš Marjanović, Miloš Mitić i Đorđe Veličković. Konferenciju su svečano otvorili dekan Elektronskog fakuleta u Nišu, prof. dr Dragan Janković i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Nebojša Dončov. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, predsednik Sekcije. Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnii rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Light Show
Autori: M. Ivković
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Ove godine ustanovljena je nagrada i u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je nagrada:

1. nagrada
Rad: Come And Build Me - lokaciono zasnovana igra sa real-time komunikacijom Autori: P. Antić, P. Živanović, M. Janković
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predlozen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2016 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: PC-Based Pulse Signal and Blood Oxygen Level Monitor
Autori: N. Mišić, M. Tričković, B. Jovanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, The University Politechnica of Bucharest, Universita Politecnico di Milano, Manipal Institute of Technology, Prirodno matematički fakultet u Nišu, University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Panasonic Lighting Devices Serbia d.o.o, Svilajnac, Tehnička škola “Rade Metalac”, Leskovac, Tehnička škola Zaječar, Gimnazija Leskovac, University of Technology North Bangkok, Thailand, Philip Morris Operations a.d. Niš, Gimnazija Bora Stanković, Niš, Gimnazija Svetozar Marković, Niš, ETŠ "Nikola Tesla", Niš, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i jos masovnija.