IEEESTEC Student project conference (2014)

Danijel Danković

Sedma studentska konferencija “IEEESTEC 7th Student project conference” održana je 27. novembra 2014. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem marta 2014. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC 7th Student project conference”. IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 48 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po pet recenzija. U procesu recenziranja pomogla su 38 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su tri najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: Programiranje LED kocke pomocu Raspberry mikroračunara
Autori: A. Kostić, D. Aleksić
Institucija: Matematički fakultet u Beogradu - Astrofizika, Prirodno-matematicki fakultet, Niš

2. nagrada
Rad: Wordarium - aplikacija za interaktivno učenje stranih reči
Autori: P. Antić, P. Živanović, M. Janković
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

3. nagrada
Rad: Optimizacija i skaliranje energije 3D struktura samoorganizovanih magnetnih čestica
Autori: M. Dašić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Laboratorija za primenu računara u nauci

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Realizacija aktivnog filtra za primenu u obradi elektrokardiografskih signala
Autori: A. Milošević, D. Stanković, S. Zvijerac
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu
2. nagrada
Rad: Sistem za kontrolu radnog vremena i pristupa laboratoriji realizovan na Raspberry Pi platformi
Autori: N. Živković, M. Milojević, N. Nikolić, B. Majkić, S. Stošović
Institucija: VTŠ Apps Tim, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
3. nagrada
a) Rad: WEB kontrola osvetljenja u pametnoj kući
Autori: J. Krstić, D. Stajić
Institucija: Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Niš

b) Rad: Projektovanje sistema za brojanje posetilaca u realnom vremenu uz pomoć TSOP senzora
Autori: M. Mitić, N. Krstić, Đorđe Veličković
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 7th Student project conference” , ISBN: 978-86-6125-114-6. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković, prof. dr. Goran S. Đorđević i doc. dr Danijel Danković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković, Darko Todorović i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Damir Nešić, Saša Dević, Nikola Vučić, Sandra Ilijin, Miroslav Božić, Željko Kalezić, Nikola Simić, Dragana Dimitrijević, Đorđe Veličković, Miloš Mitić i Neda Dinić. Zbornik je tehnički uredio Miloš Marjanović.

Konferenciju su svečano otvorili prorektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Zoran Nikolić, dekan Elektronskog fakuleta u Nišu, prof. dr Dragan Jankovič i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić.

Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnii rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Pametna ruka (Smart hand)
Autori: J. Krstić, L. Petrović, M. Mihajlović, M. Dimitrijević, M. Radomirović, S. Krstić, R. Mitić
Institucija: Elektrotehnička skola Nikola Tesla , Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2015 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Primena digitalnih filtara u kriptografiji
Autori: M. Petrović
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Prirodno matematički fakultet u Nišu, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet u Beogradu, Matematički institut SANU, Vojna Akademija, Beograd, University of Sarajevo, Facaulty of Electrical Engineering, Knjazevačka gimnazija, Tehnička skola Rade Metalac, Leskovac, ETŠ Nikola Tesla, Niš, Ei PCB Factory Niš, IRC ALFATEC Niš, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Tennessee Tech University - TTU.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i jos masovnija.