IEEESTEC Student project conference (2013)Danijel Danković

Šesta studentska konferencija “IEEESTEC 6th Student project conference” održana je 28. novembra 2013. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2013. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC 6th Student project conference”. IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 40 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po pet recenzija. U procesu recenziranja pomogao nam je 41 nastavnik i saradnik Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su tri najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: VTŠ Explorer robot-vozilo za akviziciju podataka
Autori: N. Živković, N. Nikolić, B. Majkić, S. Stošović
Institucija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

2. nagrada
Rad: Razvoj i realizacija upravljačkog sistema
za regulaciju brzine DC motora primenom mikrokontrolera PIC18F4431
Autori: Milan Miladinović
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

3. nagrada
Rad: Realizacija indikatora opsega frekvencija audio signala
Autori: M. Mitić, Đ. Veličković
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

Ove godine ustanovljena je nagrada i u kategoriji „Rad sa najboljom praktičnom realizacijom“. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Obrtni LED displej
Autori: M. Đorđević, M. Savić i A. Vulović
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

2. nagrada
Rad: Laboratorijska maketa eskalatora
Autori: M. Ljubomirović, K. Cvetković, S. Petrović, N. Dinić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, Fakultet za pravne i poslovne studije u Nišu

3. nagrada
a) Rad: Beskontaktni dinamo
Autori: S. Mihajlović, N. Stanković , P. Drašković, J. Mladenović, D. Danković, I. Arsić, Z. Antanasković
Institucija: TŠ ''Rade Metalac'', Leskovac

b) Rad: Izrada Van De Grafov-og generatora u laboratorijskim uslovima
Autori: L. Petrović , J. Krstić, M. Mihajlović, R.Mitić, V. Dimić
Institucija: ETŠ ''Nikola Tesla'', Niš

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 6th Student project conference”, ISBN: 978-86-6125-097-2. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković, prof. dr Goran S. Đorđević i dr Danijel Danković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković, Darko Todorović i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Damir Nešić, Saša Dević, Sandra Ilijin, Nikola Vučić, Miroslav Božić, Željko Kalezić, Ana Đorđević, Nikola Simić i Nataša Đorđević.

Konferenciju su svečano otvorili akademik prof. dr Ninoslav Stojadinović, dekan Elektronskog fakuleta u Nišu, prof. dr Dragan Janković i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, potpredsednik Sekcije.

Tri najbolje ocenjena rada su usmeno prezentovana. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnije radove izabrali:

1. nagrada
a) Rad: Izrada Van De Grafov-og generatora u laboratorijskim uslovima
Autori: L. Petrović, J. Krstić, M. Mihajlović, R.Mitić, V. Dimić
Institucija: ETŠ “Nikola Tesla” Niš

b) Rad: Upravljanje Lego Robota Mobilnim Telefonom
Autori: D. Stojiljković, D. Nikolić
Institucija: MTŠ “15. maj” Niš

Posetioci sajta http://ieee.elfak.ni.ac.rs/ su putem web aplikacije u toku svakog dana mogli sa jedne IP adrese da glasaju za 3 najbolja rada. Za 21 dan sa 7189 različitih IP adresa glasano je ukupno 28432 puta. Za najbolji rad posetioci sajta su izabrali:

1. nagrada
Rad: Matematički modeli za analizu prelaznih pojava sinhronog generatora
Autori: P. Dejanović, B.Brković, Z. Lazarević
Institucija: Elektrotehnički fakultet Beograd

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu; Elektrotehnički fakultet u Beogradu; Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu; Prirodno-matematički fakultet u Nišu; Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu; Fakultet tehničkih nauka u Čačku; Ekonomski fakultet u Nišu; Medicinski fakultet u Nišu, odsek Farmacija; Fakultet za pravne i poslovne studije u Nišu; Hemijski fakultet u Beogradu; IS „Petnica“; Tennessee Technological University, Major Chemistry, Minor Physics; Lappeeranta University of Technology, Physics Laboratory; University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering; ETŠ “Nikola Tesla” Niš; MTŠ”15. Maj” Niš; Knjaževačka gimnazija; Tehnička škola “Rade Metalac” Leskovac; Ei PCB Factory Niš.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.