IEEESTEC 3rd Student project conference (2010)Danijel Danković

Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2010. godine pokrenuta je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC 3rd Student project conference”. Odmah nakon toga ova konferencija je najavljena kako bi bila odobrena i od strane IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Detaljno obrazloženje sa pozivnim pismom za konferenciju dato je na godišnjem sastanku IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, održanom pri konferenciji ETRAN, u Donjem Milanovcu 8. juna 2010. godine, kada je inicijativa i prihvaćena.
Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, svim članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 24 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu su za svaki rad obezbeđene minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomoglo nam je 30 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su 3 najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: Real-Time Senzorski Mikrosistem sa Data Logger-om
Autori: D. Nešić, S. Dević
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, modul: Elektronske komponente i mikrosistemi

2. nagrada
Rad: Fuzzy Rover - Speed control of a vehicle by a wireless fuzzy controller
Autori: Ž. Kalezić, D. Anđelković, M. Kostić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, modul: Računarstvo i informatika

3. nagrada
Rad: Human Machine Interface (HMI) za daljinsko upravljanje mobilnim robotom Win32 desktop i WEB aplikacijom
Autori: B. Ćirić, M. Božić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, modul: Računarstvo i informatika i Upravljanje sistemima

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 3rd Student project conference”, ISBN: 978-86-6125-021-7 (Zbornik radova + disk). Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković i prof. dr Goran S. Đorđević. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Dr Danijel Danković, asistent, Dušan Vučković, doktorant stipendista i Darko Todorović, saradnik u nastavi.
Konferenciju je svečano otvorio prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić. U ime IEEE Serbia and Montenegro Section učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, sekretar sekcije.
Tri najbolje ocenjena rada su usmeno prezentovana. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt. prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

Rad: Fuzzy Rover - Speed control of a vehicle by a wireless fuzzy controller
Autori: Ž. Kalezić, D. Anđelković, M. Kostić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, modul: Računarstvo i informatika

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektrotehnički fakultet iz Beograda, Istraživačka stanica Petnica, Gimnazija Prokuplje, Tehnička škola Leskovac, Tehnička škola Pirot, ZZJZ Leskovac, Ei PCB Factory Niš, Elektrotehnički fakultet iz Banja Luke.
Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.