IEEESTEC 16th Student projects conference (2023)

Danijel Danković

Šesnaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 16th Student projects conference", održana je 23. novembra 2023. godine. Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia&Montenegro Sekcijom, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter, IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, IEEE WIE Affinity Group i IEEE Computational Intelligence Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) Ogranka u Nišu, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2023. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 16th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 80 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 54 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu.
Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: VTŠFit Aplikacija za prevenciju povreda tokom vežbanja korišćenjem veštačke inteligencije
Autori: Aleksa Zdravković, Strahinja Antić, Mihajlo Cekić, Petar Virijević, Kristina Stevanović, Nikola Vukotić
Institucija: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Niš, Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
a) Rad: Istraživanje haosa u Čua oscilatoru
Autori: Jovana Janjatović
Institucija: Šabačka gimnazija, Šabac, Istraživačka stanica Petnica

b) Rad: Projektovanje i implementacija aplikacije za vizualizaciju topologije lokalnih računarskih mreža
Autori: Vukašin Dobromirović
Institucija: Elektronski fakultet Niš

3. nagrada
Rad: Realizacija jednostavnog optičkog skenera
Autori Ana Cvetanović, Jana Milošević, Natalija Deljanin, Marko Đorđević, Milan Stojanović
Institucija: Elektronski fakultet Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Realizacija 3D skenera korišćenjem Raspberry Pi 4 platforme
Autori: Milutin Dinić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

2. nagrada
a) Rad: Pametni sistem za detekciju pokreta zasnovan na Arduino platformi
Autori: Stefan Korica
Institucija: Školski centar „Nikola Tesla“ Vršac

b) Rad: ROBO-Clean: robot za prečišćavanje vazduha
Autori: Teodor Jovanović
Institucija: Šesta Beogradska gimnazija, Beograd

3. nagrada
Rad: Projektovanje pasivne LED matrice korišćenjem Constant Current LED drajvera
Autori: Sava Dinić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 16th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-273-0. Urednici Zbornika radova su: prof. dr Vera Marković, prof. dr Danijel Danković, prof. dr Zlatica Marinković, prof. dr Biljana Stošić, prof. dr Emilija Živanović i dr Miloš Marjanović. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: prof. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Miloš Marjanović, potpredsednik konferencije. Sekretarijat konferencije činili su Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Nikola Mitrović, Milan Stojanović, Sandra Veljković, Neda Stanojević, Anđela Kocić, Stefan Nikolić, Nemanja Nedeljković, Anastasija Avramović, Nikola Stojiljković, Strahinja Dimitrijević, Mikica Radenković, Teodora Popović i Sandra Miljković.

Svi učesnici su imali priliku da svoje radove prikažu putem poster sekcije, a nagrađeni autori su imali priliku da prezentuju svoje radove.

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Prepoznavanje nekih elemenata znakovnog jezika pomoću mašinskog učenja
Autori: Natalija Ivković
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Pametna invalidska kolica
Autori: Filip Goldberger
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Nagrada u kategoriji Rad sa najvećim inovacionim potencijalom dodeljena je:

1. nagrada
a) Rad: Sušara za sušenje šljiva
Autori Bata Anđelković, Lazar Pešić, Tamara Mitrović, Igor Trajković
Institucija: Tehnička Škola “Rade Metalac”, Leskovac

b) Rad: Pregled konvergencije proširene stvarnosti sa sveprisutnim učenjem radi unapređenja obrazovanja
Autori: Kristina Petrović
Institucija: Politecnico di Milano, Milano

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2024 (nagrada Akademik Ninoslav Stojadinović) (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Uporedna analiza algoritama za generisanje realističnih pahuljica
Autori: Emilija Sredojević
Institucija: Užička gimnazija, Užice

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova, hemijsku olovku, notes. Autorima najboljih radova su dodeljene diplome i prigodne nagrade. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš, Elektronski fakultet, Niš, Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin", Novi Sad, Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd, Faculty of Science and Technology, University of Batna, Alžir, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Gimnazija "Bora Stanković", Niš, Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica, Gimnazija u Leskovcu, Istraživačka stanica Petnica, Knjaževačka gimnazija, Mašinsko-saobraćajna škola Čačak, Šabačka gimnazija, Šesta beogradska gimnazija, Beograd, Školski Centar “Nikola Tesla”, Vršac, Tehnička škola "Rade Metalac", Leskovac, Tehnička škola Loznica, Tehnička škola Zaječar, Zemunska gimnazija, Beograd.