IEEESTEC 15th Student projects conference (2022)

Danijel Danković

Petnaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 15th Student projects conference", održana je 24. novembra 2022. godine. Nakon dve godine pauze održavanja konferencije uživo, zbog pandemije prouzrokovane virusom SARS-CoV-2, ove godine smo ponovo dobili priliku da konferenciju održimo uživo i povratimo duh održavanja koji smo imali ranijih godina. Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia&Montenegro Sekcijom, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter, IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, IEEE WIE Affinity Group i IEEE Computational Intelligence Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) Ogranka u Nišu, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2022. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 15th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 77 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 49 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu.
Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Aplikacija za upoređivanje temperatura zdrave i obolele strane lica u Matlab okruženju
Autori: Tamara Đorđević
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
Rad: Generisanje neograničeno dugih klavirskih sintetičkih melodija različitih žanrova upotrebom kreiranih stohastičnih algoritama
Autori: Maja Milović
Institucija: Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica, Istraživačka stanica Petnica

3. nagrada
a) Rad: GPU Implementation of SVM Algorithm
Autori: Nikola Vukotić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

b) Rad: Linearni izvor napajanja sa promenljivom vrednošću izlaznog napona korišćenjem ATMEGA328P mikrokontrolera i digitalnog potenciometra
Autori: Boris Jevtić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
a) Rad: UGV – Robot SCORPION
Autori: Veljko Aleksić, Aleksandra Aleksić, Predrag Šubarević
Institucija: Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ Niš

b) Rad: Robot sa četiri ekstremiteta
Autori: Nikola Branković, Aleksandar Pavlovski
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
Rad: Praktična realizacija elektronskog kola tranzistorskog dvokvadrantnog čopera u regulaciji brzine motora jednosmerne struje
Autori: Ognjen Bunjac, Vid Vuković
Institucija: Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ Novi Sad

3. nagrada
Rad: Kućna automatizacija bazirana na IoT tehnologijama
Autori: Rastko Dragić, Luka Đorđević, Stefan Đilas, Stefan Karać, Sergej Salonski, Filip Goldberger
Institucija: Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 15th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-257-0. Urednici Zbornika radova su: prof. dr Vera Marković, prof. dr Danijel Danković, prof. dr Zlatica Marinković, prof. dr Biljana Stošić, prof. dr Emilija Živanović i dipl ing. Miloš Marjanović. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: prof. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Miloš Marjanović, potpredsednik konferencije. Sekretarijat konferencije činili su Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Nikola Mitrović, Milan Stojanović, Sandra Veljković, Neda Stanojević, Marija Živković, Ilija Đorđević Arsić, Nemanja Nedeljković, Anastasija Avramović, Nikola Stojiljković, Strahinja Dimitrijević, Mikica Radenković, Anđela Kocić i Maša Đelić.

Svi učesnici su imali priliku da svoje radove prikažu putem poster sekcije, a nagrađeni autori su imali usmene prezentacije svojih radova.

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Ekonomski dispečing termosistema
Autori: Teodora Denić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Modeling a Fractal Antenna using Artificial Neural Networks
Autori: Nemanja Perić, Ksenija Pešić, Zoran Stanković, Nebojša Dončov
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji Rad sa najvećim inovacionim potencijalom dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Projektovanje pametnog sistema za pešačke prelaze
Autori: Aleksandar Vučković
Institucija: Elektronski fakultet Niš

I ove godine je realizovan projekat „Let STEM visit again IEEESTEC” i nagrađeni u ovoj kategoriji su:

1. nagrada
Rad: Projektovanje i dizajn štampane ploče na primeru LED bedža
Autori: Jovana Janjatović, Kosta Jovanović, Mihajlo Ninkov
Institucija: Šabačka gimnazija, V beogradska gimnazija, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Sad, Istraživačka stanica Petnica

2. nagrada
Rad: Uređaj za merenje nivoa vode
Autori: Katarina Marković
Institucija: Tehnička škola „Rade Metalac“ Leskovac

3. nagrada
Rad: Kontrola rada DC motora pomoću Arduino okruženja i TTP223-BA6 touch senzora
Autori: Petar Zdravković, Luka Nikolić, Vukašin Arsić
Institucija: Gimnazija “Bora Stanković”Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2023 (nagrada Akademik Ninoslav Stojadinović) (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Platforma za treniranje neuronskih mreža genetskim algoritmom na jednostavnim video igrama
Autori: Lazar Mančić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

24. novembra, na početku ceremonije dodele nagrada studentima kao autorima najboljih radova (prema oceni recenzenata), u okviru 15. IEEESTEC studentske konferencije projekata organizovane na Elektronskom fakultetu u Nišu, održana je prezentacija aktivnosti EMC sekcije IEEE Srbija i Crna Gora. Prezentaciju je održala prof. dr Vesna Javor, koja je bila predsedavajuća ovog poglavlja od njegovog osnivanja 2011. do 2018. godine. Tokom ove prezentacije studenti su upoznati sa kratkim istorijatom EMC poglavlja i organizovanim aktivnostima od 2011. do 2022. godine. Takođe je bila diskusija sa studentima o mnogim mogućnostima i prednostima članstva u IEEE i EMC društva. Na kraju je bio otvoren poziv studentima da se pridruže IEEE društvu i buduće aktivnosti najavljene za januar 2023. godine (besplatni kurs na Elektronskom fakultetu o sistemima za lociranje munja i o korišćenju MATLAB-a za izračunavanje prenapona groma u elektroenergetskim sistemima).
Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova, hemijsku olovku, notes i sertifikat o učešću na konferenciji. Autorima najboljih radova su dodeljene diplome i prigodne nagrade. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Akademija Tehničko Vaspitačkih Strukovnih Studija – Odsek Niš, Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“, Niš Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ Novi Sad, Gimnazija „Bora Stankovič" Niš, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Polytechnic University of Milan, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Gimnazija „Svetozar Marković" Subotica, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Sad, Istraživačka stanica Petnica Valjevo, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Knjaževačka gimnazija, Mašinsko-saobraćajna škola Čačak, Šabačka gimnazija Šabac, Švajcarski Federalni Tehnički Institut, Cirih (ETH Cirih), Tehnička škola „Rade Metalac” Leskovac, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla" Niš, Elektrotehnička škola Pirot, Toplička akademija strukovnih studija Prokuplje, V beogradska gimnazija Beograd.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.