IEEESTEC 14th Student projects conference (2021)

Danijel Danković

Četrnaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 14th Student projects conference", održana je 25. novembra 2021. godine. S obzirom da je ceo svet zadesila teška situacija prouzrokovana virusom SARS-CoV-2, i ove godina je konferencija održana online na sajtu IEEESTEC konferencije (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia&Montenegro Sekcijom, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter, IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, IEEE WIE Affinity Group i IEEE Computational Intelligence Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) Ogranka u Nišu, kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2021. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 14th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 70 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 37 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu.
Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog udara
Autori: Emilija Ćojbašić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
Rad: Upoređivanje efikasnosti algoritama za rešavanje Sudoku-a
Autori: Milica Aleksić, Đorđe Antić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

3. nagrada
a) Rad: Softver za generisanje NBS IPS QR kôdova
Autori: Nikola Milošević, Luka Nikolić
Institucija: Gimnazija “Bora Stanković”, Niš

b) Rad: Mobilna android aplikacija za uspostavljanje kontakta između majstora i poslodavca i pronalazak prakse za učenike srednjih stručnih škola
Autori: Aleksandar Cvetković, Pavle Janevski
Institucija: Elektronski fakultet Niš, Elektrotehnički fakultet Beograd

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Pametni šor
Autori: Nikola Simić, Marko Milijanović, Aleksandar Krajačević, Ognjen Milojević, Nikola Velemir, Filip Goldberger, Albert Anđelkovski, Branislav Hrćan, Matej Milankov, Tomislav Jovanović
Institucija: Srednja elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Novi Sad

2. nagrada
a) Rad: Sistem automatskog proveravanja i održavanja mera protiv COVID-a 19
Autori: Lazar Mančić, Jovan Stanišić, Bojan Ćirić
Institucija: Tehnička škola Pirot

b) Rad: Merenje induktivnosti kalema pomoću Arduino mikrokontolera
Autori: Ana Simić
Institucija: Tehnička škola Loznica

3. nagrada
Rad: Sistem zaključavanja korišćenjem daljinskog upravljača realizovan u Arduino okruženju
Autori: Nemanja Nedeljković
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 14th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-242-6. Urednici Zbornika radova su: prof. dr Vera Marković, prof. dr Danijel Danković i prof. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: prof. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Miloš Marjanović, Dušan Vučković, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Nikola Mitrović Milan Stojanović, Sandra Veljković, Neda Stanojević, Marija Živković, Milica Veljović, Anđela Kocić, Nina Dimitrijević, Ana Sentov, Stefan Popović, Nemanja Nedeljković, Anastasija Avramović, Dušan Jovanović, Nikola Stojiljković, Aleksandra Trajković, Strahinja Dimitrijević, Mikica Radenković, Sava Stojanović, Katarina Božinović and Ilija Đorđević Arsić.

S obzirom da je ove godine cela organizacija konferencije bila predstavljena na internet stranici IEEESTEC konferencije, svečano otvaranje su vodili predsednik ove konferencije prof. dr Danijel Danković i potpredsednik konferencije Miloš Marjanović.

Svi učesnici su imali priliku da svoje radove prikažu online, putem video prezentacije koju su snimili.

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog udara
Autori: Emilija Ćojbašić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Sigurnosni IoT sistem sa električnom bravom
Autori: Jelena Nedeljković, Marko Tepavac
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Ove godine realizovan je projekat “STEM visits IEEESTEC conference” i nagrađeni u ovoj kategoriji su:

1. nagrada
Rad: Elektronski sistem “pametne" kuće
Autori: Marina Stojilković, Aleksa Tripkovič, Pavle Mitić, Nikola Milošević, Lazar Rašović
Institucija: Gimnazija “Bora Stanković”, Niš

2. nagrada
a) Rad Različite realizacije binarnog sabirača
Autori: Vuk Radonjić, Teodora Obradović, Đorđe Drizić, Aleksandar Crnatović, Aljoša Paunović
Institucija: Gimnazija “Bora Stanković”, Niš

b) Rad: Prototip sistema za otključavanje brave korišćenjem RFID tehnologije
Autori: Aleksa Mladenović, Sara Stanojić, Mihajlo Usković, Nemanja Ćirić, Andrija Kostić, Sara Mišić, Mateja Grujić
Institucija: ETŠ "Mija Stanimirović", Niš

3. nagrada
Rad: Realizacija semafora sa dnevnim i noćnim režimom rada korišćenjem Arduina
Autori: Veljko Spasić, Danilo Jovanović
Institucija: Tehnička škola „Rade Metalac“, Leskovac

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2022 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Mašinsko učenje kao pomoć kod prognoze kliničkog ishoda nakon moždanog udara
Autori: Emilija Ćojbašić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova i sertifikat o učešću na konferenciji. Autorima najboljih radova su poslate diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije, na kućnu adresu. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu, Elektrotehnički fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, Tehnička škola Loznica, ETŠ “Nikola Tesla” Niš, Fakultet za društvene nauke, Univerzitet u Ljubljani, Departman za mehaniku, Matematički institut SANU, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Skoplje, ETŠ “Mihajlo Pupin” Novi Sad, Knjaževačka gimnazija, Tehnička škola Zaječar, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek Niš, Tehnička škola Pirot, Veriest, TŠ “Rade Metalac” Leskovac, ETŠ “Mija Stanimirović”, Niš

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.