IEEESTEC 13th Student projects conference (2020)

Danijel Danković

Trinaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 13th Student projects conference", održana je 26. novembra 2020. godine. S obzirom da je ceo svet zadesila teška situacija prouzrokovana virusom SARS-CoV-2, ove godina je konferencija održana online na sajtu IEEESTEC konferencije (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2020. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 13th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 59 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 37 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Internet sistem otključavanja
Autori: Danijel Dimitrijević, Nikola Krstić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
a) Rad: Praktična realizacija testa brzine reakcije pomoću Arduino Nano okruženja
Autori: Sandra Stamenković, Isidora Stevanović, Milan Pejković, Luka Radičević
Institucija: Elektronski fakultet Niš

b) Rad: Sistem za informisanje o zauzetosti radnih prostorija baziran na Arduino platformi
Autori: Stefan Popović
Institucija: Elektronski fakultet Niš

3. nagrada
Rad: Industrijski robot opšte namene
Autori: Veljko Aleksić, Aleksandra Aleksić, Predrag Šubarević
Institucija: ETŠ „Nikola Tesla“ Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Uređaj za merenje fazne razlike
Autori: Tijana Lazić
Institucija: Tehnička škola Loznica

2. nagrada
a) Rad: Određivanje efektivne vrednosti linijskog i faznog napona trofaznog invertora na osnovu ulaznog jednosmernog napona
Autori: Jelena Komad
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

b) Rad: Digital Device for Blood Pressure Measurement Using Oscillometric Technique
Autori: Novak Radivojević, Bojan Draško, Nenad Nikolić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

3. nagrada
Rad: Prenosni punjač baterija na bazi vazdušnog strujanja
Autori: Nikola. Tomašević, Marko Rosić, Viktor Savić, Nemanja Vidović, Igor Verkić, Dušan Maksimović, Ivan Janka, Sreten Suvajdžić
Institucija: Srednja elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Novi Sad

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 13th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-230-3. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, prof. dr Danijel Danković i prof. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: prof. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Miloš Marjanović, Dušan Vučković, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Jovana Veselinović, Željko Radojković, Anđela Stojiljković, Milica Veljović, Maša Radenković, Isidora Stevanović, Sandra Stamenković, Nikola Radisavljević, Milan Ivković, Marija Živković, Nina Dimitrijević, Anđela Kocić, Sandra Veljković, Milivoje Mihajlović, Ana Sentov, Stefan Popović, Stefana Zogović, Nevena Stanković

S obzirom da je ove godine cela organizacija konferencije bila predstavljena na internet stranici IEEESTEC konferencije, svečano otvaranje i ceo program vodio je potpredsednik konferencije Miloš Marjanović, u ime predsednika ove konferencije prof. dr Danijela Dankovića.

Svi učesnici su imali priliku da svoje radove prikažu online, putem video prezentacije koju su snimili.

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: The Use of Supervised Machine Learning for Physical Activity Recognition and Monitoring
Autori: Katarina Pavlović
Institucija: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Koncept pametne kuće baziran na IoT tehnologijama
Autori: Marija Gojković
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Specijalnu nagradu Rad sa najvećim inovacionim potencijalom dobio je:

1. nagrada
Rad: Beskontaktni IC Senzor Temperature sa Primenom u IoT Tehnologijama
Autori: Veljko Vučković
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2021 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Prepoznavanje predmeta korisćenjem tehnika mašinskog učenja za osobe sa oštećenim vidom
Autori: Predrag Aleksov, Damjan Denić, Igor Vučković
Institucija: Elektronski fakultet Niš

U sklopu konferencije i pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke (CPN), realizovan je projekat “Za IEEESTEC se spremi”.

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova i sertifikat o učešću na konferenciji. Autorima najboljih radova su poslate diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije, na kućnu adresu. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu, Elektrotehnički fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, Tehnička škola Loznica, ETŠ “Nikola Tesla” Niš, Fakultet za društvene nauke, Univerzitet u Ljubljani, Departman za mehaniku, Matematički institut SANU, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, ETŠ “Mihajlo Pupin” Novi Sad, Knjaževačka gimnazija, Tehnička škola Zaječar, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek Niš, Tehnička škola Pirot, Veriest, TŠ “Rade Metalac” Leskovac

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.