IEEESTEC 12th Student projects conference (2019)

Danijel Danković

Dvanaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 12th Student projects conference", održana je 28. novembra 2019. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2019. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 12th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 82 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 55 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Uticaj metode izračunavanja korelacije na performanse algoritama mašinskog učenja
Autori: Anđela Antić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
a) Rad: Sistem za detekciju i razmenu vremenskih uslova na putu realizovan korišćenjem Arduino Uno razvojnog okruženja
Autori: Aleksandar Stoiljković, Lazar Stoiljković, Jelena Zdravković
Institucija: Elektronski fakultet Niš, ETŠ Mija Stanimirović Niš

b) Rad: Projektovanje i implementacija SMTP protokola sa dokazom uloženog rada klijenta
Autori: Nađa Gavrilović
Institucija: Elektronski fakultet Niš

3. nagrada
Rad: Ispitivanje dinamičkih karakteristika optokaplera
Autori: Ana Sentov, Nina Dimitrijević
Institucija: Elektronski fakultet Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Analogna Distorzija V-2
Autori: Danilo Đorđević
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

2. nagrada
a) Rad: Projektovanje i realizacija CNC mašine za iscrtavanje
Autori: Mikica Radenković, Sava Stojanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

b) Rad: Registrovanje prometa putnika u vozilima javnog prevoza
Autori: Nikola Tomašević, Marko Rosić, Viktor Savić, Nemanja Vidović, Igor Verkić, Dušan Maksimović, Aleksa Čereković, Miloš Šovljanski, Marko Eršte
Institucija: ETŠ Mihajlo Pupin Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad (odsek Fizika)

3. nagrada
Rad: Sixth Sense – uređaj za slepe i slabovide osobe zasnovan na Doplerovom efektu
Autori: Milica Lazarević, Lazar Tolić, Nikola Mišić, Mihajlo Jovanović, Isidora Ilić, Danijel Jovanović, Lazar Karašićević, Petar Milanović
Institucija: Tehnička škola Mladenovac

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 12th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-215-0. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, doc. dr Danijel Danković i prof. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Miloš Marjanović, Dušan Vučković, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Jovana Veselinović, Željko Radojković, Anđela Stojiljković, Kristina Avramović, Nikola Radisavljević, Milan Ivković, Marija Živković, Nina Dimitrijević, Anđela Kocić, Sandra Veljković, Milivoje Mihajlović, Ana Sentov, Stefan Popović, Stefana Zogović.

Konferenciju je svečano otvorila prorektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Vesna Lopičić . U ime IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru, učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, a u ime ogranka IEEE MTT, prof. dr Zlatica Marinković. Učesnike je pozdravio i dekan Elektronskog fakulteta prof. dr Dragan Mančić, kao i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Nebojša Dončov. Na otvaranju je ispred EESTEC LC Niš govorila Jovana Veselinović. Konferencijom je predsedavao prof. dr Danijel Danković, a program je vodio Miloš Marjanović, potpredsednik konferencije.

Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i PowerPoint prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Registrovanje prometa putnika u vozilima javnog prevoza
Autori: Nikola Tomašević, Marko Rosić, Viktor Savić, Nemanja Vidović, Igor Verkić, Dušan Maksimović, Aleksa Čereković, Miloš Šovljanski, Marko Eršte
Institucija: ETŠ Mihajlo Pupin Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad (odsek Fizika)

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Podsetnik za redovnu upotrebu medicinske terapije za stare i senilne osobe
Autori: Tijana Lazić
Institucija: Tehnička škola Loznica

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Driver for laser with low input impedance
Autori: Nikola Petrović, Marija Gajić, David Sanchez Illescas
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, University of Jaén, Spain

Specijalnu nagradu Rad sa najvećim inovacionim potencijalom dobio je:

1. nagrada
Rad: E - papir info panel sa malom potrošnjom energije i prikazom vremenske prognoze
Autori: Laza Kostić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2020 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Uticaj metode izračunavanja korelacije na performanse algoritama mašinskog učenja
Autori: Anđela Antić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

U sklopu konferencije i pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke (CPN), u StartUp centru na Elektronskom fakultetu održane su radionice u sklopu projekta “Praktičnim radom do znanja” i "Idemo i mi na IEEESTEC konferenciju". Radionicama su prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola, gde su učestvovali u izradi projekata na protoploči, Arduino okruženju i ELENCO Snap Circuits kompletima. Svoje potencijale prikazali su i drugi projekti finansirani od strane CPN-a. Takođe, predstavnici Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Niša i predstavnici Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju iz Leskovca i njihovih Naučnih klubova izložili su prisutnima mogućnosti saradnje na ovakvim projektima.
Ove godine je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rešenjem broj: 1648-2/2019 od 21.10.2019. godine odobrio stručni skup “12. međunarodna IEEESTEC konferencija”, kod S389/2019, kao oblik stručnog usavršavanja – konferencija. 43 nastavnika i profesora prisustvovalo je konferenciji i oni su dobili uverenja o učešću. Tokom konferencije oni su prisustvovali prezentacijama radova, radionicama i predavanjima o značaju praktične nastave, a na kraju su učestovali u finalnoj diskusiji i izvođenju zaključaka konferencije.
U okviru IEEESTEC konferencije organizovano je takmičenje za najbolju biznis ideju pod pokroviteljstvom IEEE R8 Entrepreneurship inicijative. Događaj su zajednički organizovali SB Niš i SB Novi Sad. Pre takmičenja organizovana je prezentacija StartUp centra Niš i predavanje o agilnom preduzetništvu, prof. dr Slavimira Stošovića. Svoje biznis ideje prezentovalo je tri tima; prvu nagradu dobio je tim Open-ALL Niš, drugo mesto zauzeo je tim EcoRoof Novi Sad, a treće mesto je TakeCare Niš. Žiri su činili prof. dr Slavimir Stošović; Aleksandra Ristić, StartUp Niš; Ivan Anastasijević, IEEE YP S&M. Takmičenje je vodila Barbara Vujkov, IEEE SB Novi Sad.
Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova, hemijsku olovku, blok, kesu i brendiran termos za kafu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović” Niš, Tehnička škola Pirot, Univerzitet u Nišu- Elektronski fakultet Niš, Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin” Novi Sad, Tehnička škola “Rade Metalac” Leskovac, Tehnička škola Obrenovac, Tehnička škola Loznica, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet (odsek Fizika) Novi Sad, Tehnička škola Zaječar, Tehnička škola Loznica, Knjaževačka gimnazija, Srednja tehnička škola “Milenko Brzak - Uča” Ruma, Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina, University of Jaen, Španija, Tehnička škola Mladenovac, University of the Balearic Islands, Španija, Veriest Venture Serbia Beograd, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska, Filozofski fakultet (Departman za Istoriju), Univerzitet u Nišu, ETŠ Nikola Tesla Niš, TakeCare Niš, HDL Design House Beograd.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.