IEEESTEC 11th Student projects conference (2018)Danijel Danković

Jedanaesta studentska konferencija, "IEEESTEC 11th Student projects conference", održana je 29. novembra 2018. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2018. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 11th Student projects conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 85 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 48 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Design of LoRa-Based Service Architecture for Low-Complex IoT Wireless Communications
Autori: Ljube Bajraktarov, Nikola Rendevski
Institucija: Faculty of Information and Communication Technologies, St. Kliment Ohridski University, Bitola, Makedonija

2. nagrada
a) Rad: Preciznost korišćenja GPS uređaja pri aktivnostima u planini
Autori: Pavle Ranđelović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

b) Rad: Sistem za merenje kvaliteta vazduha u prostoriji
Autori: Stefan Ilić, Aleksandar Jevtić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

3. nagrada
Rad: Inteligentna IEEESTEC konferencija
Autori: Stefan Đokić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Realizacija sistema za kontrolu pristupa korišćenjem RFID tehnologije
Autori: Nikola Mitrović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

2. nagrada
Rad: Pametno gazdinstvo
Autori: Mihajlo Savić, Srđan Mihajlović, Vladimir Vozar, Jovana Kačavenda, Slobodan Jeremić, Dejan Barcal, Sara Todorović, Sara Kuzman
Institucija: Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin, Novi Sad

3. nagrada
a) Rad: Pametno ogledalo – Smart mirror
Autori: Nikola Zdravković, Jovan Prvulović
Institucija: Tehnička škola, Zaječar

b) Rad: Projekat ES-SOS – Emergency Streaming SOS
Autori: Danilo Potpara, Andrija Cajić, Boris Živković
Institucija: Elektrotehnička škola Mija Stanimirović Niš, Elektronski fakultet Niš, Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 11th Student projects conference, ISBN: 978-86-6125-204-4. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, doc. dr Danijel Danković i prof. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Nikola Simić, Dragana Dimitrijević, Đorđe Veličković, Miloš Mitić, Nikola Krstić, Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Nikola Radisavljević, Milan Ivković, Marija Živković, Filip Đorović, Stefan Jovanović, Miljan Jerotijević, Anđela Kocić, Jana Vračar, Sandra Veljković i Milivoje Mihajlović.

Konferenciju je svečano otvorio prorektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Dragan Denić. U ime IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru, učesnike je pozdravila i Zlatica Marinković, predsednik ogranka IEEE MTT. Učesnike je pozdravio i dekan Elektronskog fakulteta prof. dr Dragan Mančić, kao i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Nebojša Dončov.
Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i PowerPoint prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

1. nagrada
Rad: SUMS – Sistem za unapređivanje motoričkih sposobnosti
Autori: Nikola Krstić, Luka Zdravković, Mihailo Stojković
Institucija: Univerzitet Metropolitan, Beograd, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Elektronski fakultet, Niš

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Elektronski sistem za zaštitu rudnika
Autori: Anđela Kocić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Modelovanje rezonantne frekvencije DGS filtara pomoću veštačkih neuronskih mreža
Autori: Miloš Mitić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Specijalnu nagradu Rad sa najvećim inovacionim potencijalom dobio je:

1. nagrada
Rad: Senzorsko kontrolni sistem za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Autori: Petar Kotnik
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2019 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Comparison of Hybrid Electric Vehicle Operation with Different Control Strategies
Autori: Nikola Krstić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

U ime organizatora konferencije želimo da se pohvalimo da je prošlogodišnji rad koji je predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2018, pod nazivom “Fooling a neural network with common adversarial Noise”, autora Nikole Popovića i Marka Mihajlovića osvojio treće mesto na ovom takmičenju u Marakešu u Maroku, i ovom prilikom im čestitamo na tome!

U sklopu konferencije i pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke (CPN), u StartUp centru na Elektronskom fakultetu održane su radionice u sklopu projekta “Pretočimo znanje u praktičan rad”. Radionicama su prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola, gde su učestvovali u izradi projekata na protoploči, Arduino okruženju i ELENCO Snap Circuits kompletima. Svoje potencijale prikazali su i drugi projekti finansirani od strane CPN-a. Takođe, predstavnici Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Niša i predstavnici Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju iz Leskovca i njihovih Naučnih klubova izložili su prisutnima mogućnosti saradnje na ovakvim projektima.

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova, hemijsku olovku, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Faculty of Information and Communication Technologies Bitola, Universitade Nova de Lisboa-Portugal, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultetu Informacionih Tehnologija, Univerzitet Metropolitan Niš, Univerzitet u Ulmu, ETŠ "Nikola Tesla" Niš, Istraživačka stanica Petnica, Gimnazija u Leskovcu, Tehnička škola Pirot, Tehnička škola Zaječar, Knjaževačka gimnazija i Tehnička škola Loznica, Univerzitet Balearskih ostrva u Španiji, Mašinski fakultet Beograd, Elektrotehnički fakultet Beograd, Univerzitet Metropolitan u Beogradu, Middle East Technical University, Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin” Novi Sad, Srednja škola “Milenko Brzak Uča” Ruma, Faculty of Information and Communication Technologies Bitola, Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Malardalen univerzitet.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.