IEEESTEC 10th Student project conference (2017)Danijel Danković

Deseta studentska konferencija, "IEEESTEC 10th Student project conference", održana je 23. novembra 2017. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU).

Na sastanku IEEE SB Niš održanom februara 2017. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 10th Student project conference". IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podržala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 75 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, računarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbeđeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 59 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Prošireno realna i viruelno realna 10. IEEESTEC konferencija
Autori: M. Ković, D. Đorđević, A. Vukašinović, S. Stošović
Institucija: VTŠ Apps Tima Visoke Tehničke Škole Strukovnih Studija u Nišu

2. nagrada
Rad: Design, Simulation and Fabrication of a Microstrip Low-Pass Filter with Open-Stubs
Autori: Z. Krasteva, I. Vladimirov
Institucija: Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia

3. nagrada
Rad: a) Vektorsko upravljanje mašinom sa stalnim magnetima
Autori: B. Trojić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Rad: b) All Sky Cloudiness Estimator
Autori: V. Nikolić, L. Schroder, A. Tešić
Institucija: Naučnoistraživačka stanica Petnica

U kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Meteorološka stanica – Data logger
Autori: M. Đorđević, B. Jovičić, B. Milosavljević
Institucija: Elektronski fakultet Niš

2. nagrada
Rad: Mobilna android aplikacija za pomoć pri vožnji na autoputevima u Srbiji
Autori: P. Lakčević, B. Martinović, R. Damnjanović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka Beograd, Politehnički univerzitet u Milanu

3. nagrada
Rad: Sistem za testiranje vida i određivanje potrebne dioprtije korekcionog sredstva - OPTIS
Autori: A. Gavrić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 10th Student project conference, ISBN: 978-86-6125-193-1. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Vera Marković, doc. dr Danijel Danković i doc. dr Zlatica Marinković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Doc. dr Danijel Danković, predsednik konferencije i Dušan Vučković i Miloš Marjanović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije činili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Nikola Simić, Dragana Dimitrijević, Đorđe Veličković, Miloš Mitić, Nikola Krstić, Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Nikola Radisavljević, Milan Ivković, Marija Živković, Filip Đorović, Stefan Jovanović, Miljan Jerotijević, Anđela Kocić, Jana Vračar, Sandra Veljković i Milivoje Mihajlović.

Konferenciju je svečano otvorila prorektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Vesna Lopičić. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, predsednik Sekcije, kao i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Nebojša Dončov.
Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (uključujući i nagrađene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Autentifikicaioni sistem elektronske brave
Autori: M. Ivković, M. Milićević, S. Đokić, N. Raković, D. Kostić, L. Bogdanović, S. Tomić
Institucija: Elektronski fakultet Niš

Nagrada u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je:

1. nagrada
Rad: Veštačka inteligencija na primeru LEGO robota
Autori: N. Milenković, T. Stojanović
Institucija: Tehnička škola Zaječar

Nagrada u kategoriji IEEE MTT specijalna nagrada, je dodeljena:

1. nagrada
Rad: Realizacija jednog ASK/PSK modulatora
Autori: A. Veljanovska, N. Ilić, L. Tešić
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Specijalnu nagradu inovacionog centra naprednih tehnologija dobio je:

1. nagrada
Rad: M2M uređaj za merenje temperature i vlažnosti vazduha
Autori: M. Stojanović
Institucija: Elektronski fakultet, Niš

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predložen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2018 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Fooling a neural network with common adversarial Noise
Autori: N. Popović, M. Mihajlović
Institucija: Elektrotehnički fakultet Beograd, Elektronski fakultet Niš

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornik radova, šolju, hemijsku olovku, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije. Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Faculty of Telecommunications-Technical University of Sofia, Univerzitet Politecnico di Milano, Universitade Nova de Lisboa-Portugal, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički fakultet-Univerzitet u Sarajevu, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Vojna Akademija-Univerzitet odbrane u Beogradu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Singidunum univerzitet u Beogradu, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Gimnazija “Bora Stanković” u Nišu, ETŠ "Nikola Tesla" Niš, Istraživačka stanica Petnica, Tehnička škola “Rade Metalac” u Leskovcu, Tehnička škola “Nikola Tesla” u Surdulici, Tehnička škola Zaječar, Knjaževačka gimnazija i Tehnička škola Loznica.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.