IEEESTEC Student project conference (2015)

IEEESTEC 8th Student project conference (2015)

Danijel Danković

Osma studentska konferencija IEEESTEC 8th Student project conference odrzana je 26. novembra 2015. godine na Elektronskom fakultetu u Nisu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Nis, EESTEC LC Nis i Elektronski fakultet u Nisu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku IEEE SB Nis odrzanom februara 2015. godine podrzana je inicijativa za organizovanjem konferencije IEEESTEC 8th Student project conference . IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podrzala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, clanovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 64 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, racunarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prosli fazu recenziranja, pri cemu je za svaki rad obezbedjeno minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomogla su 48 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nisu. Na osnovu prispelih recenzija dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Koncept Pametne kuce kontrolisane pametnim satom
Autori: Nikola Nikolic, Milos Milic, Milos Segic, Dimitrije Dimitrijevic, Slavimir Stosovic
Institucija: VTS Apps Tim, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Nis

2. nagrada
Rad: a) Sistem za daljinsko upravljanje sistema za grejanje Smart heating - Pametno grejanje
Autori: Miljan Dzudovic, Dusan Vucic, Milan Radosavljevic i Vladimir Jocic
Institucija: Tehnicka skola, Zajecar
Rad: b) Solarne celije sa fotoosetljivim pigmentom
Autori: Stefan Ilic, Dejan Aleksic
Institucija: Gimnazija Svetozar Markovic, Prirodno-matematicki fakultet, Elektronski fakultet, Nis

3. nagrada
Rad: Realizacija generatora signala koristenjem mikrokontrolera PIC16F1939
Autori: Lamija Vukovic, Amina Sljivo, Adha Hrusto
Institucija: Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Sarajevu

U kategoriji Rad sa najboljom prakticnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Arduino daljinski upravljac
Autori: Marko Nikolic, Aleksandar Rajic, Ivica Stanimirovic, Milan Sindjelic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

2. nagrada
Rad: SmartAlarm - Sistem za monitoring zvuka
Autori: Aleksa Ilic, Andrija Cvetkovic
Institucija: Gimnazija Leskovac

3. nagrada
Rad: a) Realizacija 3D efekata LED kockom
Autori: Mihajlo Sutanovac, Stefan Stojiljkovic, Mladen Nikolic, Nikola Jevtovic, Stefan Petkovic, Darko Mitic, Violeta Dimic
Institucija: ETS Nikola Tesla, Nis
Rad: b) Indikator toka casova i odmora u skoli
Autori: Stefan Mihajlovic, Dimitrije Jankovic, Danko Dankovic, Igor Arsic
Institucija: TS Rade Metalac, Leskovac

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nisu je izdao Zbornik radova IEEESTEC 8th Student project conference , ISBN: 978-86-6125-150-4. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinovic, prof. dr Vera Markovic, i doc. dr Danijel Dankovic. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su cinili: Doc. dr Danijel Dankovic, predsednik konferencije i Dusan Vuckovic i Milos Marjanovic, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije cinili su studenti Elektronskog fakulteta u Nisu: Damir Nesic, Sasa Devic, Sandra Ilijin, Miroslav Bozic, Zeljko Kalezic, Nikola Simic, Dragana Dimitrijevic, Djordje Velickovic, Milos Mitic, Neda Dinic, Nikola Krstic i Stefan Milosevic. Zbornik su tehnicki uredili Milos Marjanovic, Milos Mitic i Djordje Velickovic.

Konferenciju su svecano otvorili dekan Elektronskog fakuleta u Nisu, prof. dr Dragan Jankovic i prodekan Elektronskog fakulteta u Nisu, prof. dr Nebojsa Doncov. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora ucesnike je pozdravila prof. dr Vera Markovic, predsednik Sekcije.

Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (ukljucujuci i nagradjene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nisu. Pored mesta za postavljanje postera u cetvorocasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na racunaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnii rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Light Show
Autori: Milan Ivkovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

Ove godine ustanovljena je nagrada i u kategoriji IEEE Woman in Engineering. Na osnovu odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljena je nagrada:

1. nagrada
Rad: Come And Build Me - lokaciono zasnovana igra sa real-time komunikacijom
Autori: Petra Antic, Petra Zivanovic, Milica Jankovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predlozen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2016 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: PC-Based Pulse Signal and Blood Oxygen Level Monitor
Autori: Nemanja Misic, Marjan Trickovic, Borisav Jovanovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova urucene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Ucesnici konferencije su bili iz sledecih ustanova: Elektronski fakultet u Nisu, The University Politechnica of Bucharest, Univerzitet Politecnico di Milano, Manipal Institute of Technology, Prirodno matematicki fakultet u Nisu, University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Panasonic Lighting Devices Serbia d.o.o., Svilajnac, Tehnicka skola Rade Metalac, Leskovac, Tehnicka skola Zajecar, Gimnazija Leskovac, University of Technology North Bangkok, Thailand, Philip Morris Operations a.d. Nis, Gimnazija Bora Stankovic, Nis, Gimnazija Svetozar Markovic, Nis, ETS Nikola Tesla, Nis, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Nisu.

Nadamo se da ce naredne godine ova konferencija biti jos bolje organizovana i jos masovnija.