IEEESTEC Student project conference (2014)

IEEESTEC 7th Student project conference (2014)

Danijel Danković

Sedma studentska konferencija IEEESTEC 7th Student project conference odrzana je 27. novembra 2014. godine na Elektronskom fakultetu u Nisu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Nis, EESTEC LC Nis i Elektronski fakultet u Nisu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku IEEE SB Nis i EESTEC LC Nis odrzanom krajem marta 2014. godine podrzana je inicijativa za organizovanjem konferencije IEEESTEC 7th Student project conference . IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora je podrzala ovu inicijativu.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, clanovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 48 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, racunarstvo i informatika, fizika, mobilnost studenata... ). Svi radovi su prosli fazu recenziranja, pri cemu je za svaki rad obezbedjeno minimum po pet recenzija. U procesu recenziranja pomogla su 38 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nisu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su tri najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: Programiranje LED kocke pomocu Raspberry mikroracunara
Autori: Andrija Kostic, Dejan Aleksic
Institucija: Matematicki fakultet u Beogradu - Astrofizika, Prirodno-matematicki fakultet, Nis

2. nagrada
Rad: Wordarium - aplikacija za interaktivno ucenje stranih reci
Autori: Petra Antic, Petra Zivanovic, Milica Jankovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

3. nagrada
Rad: Optimizacija i skaliranje energije 3D struktura samoorganizovanih magnetnih cestica
Autori: Miljan Dasic
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Laboratorija za primenu racunara u nauci

U kategoriji Rad sa najboljom prakticnom realizacijom, a na osnovu Odluke Organizacionog odbora Konferencije dodeljene su nagrade:

1. nagrada
Rad: Realizacija aktivnog filtra za primenu u obradi elektrokardiografskih signala
Autori: Aleksandra Milosevic, Darko Stankovic, Stefan Zvijerac
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

2. nagrada
Rad: Sistem za kontrolu radnog vremena i pristupa laboratoriji realizovan na Raspberry Pi platformi
Autori: Nikola Zivkovic, Milos Milojevic, Nikola Nikolic, Branislav Majkic, Slavimir Stosovic
Institucija: VTS Apps Tim, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Nisu

3. nagrada
Rad: a) WEB kontrola osvetljenja u pametnoj kuci
Autori: Jovan Krstic, Danijela Stajic
Institucija: Elektrotehnicka skola Nikola Tesla , Nis
Rad: b) Projektovanje sistema za brojanje posetilaca u realnom vremenu uz pomoc TSOP senzora
Autori: Milos Mitic, Nikola Krstic, Djordje Velickovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nisu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 7th Student project conference , ISBN: 978-86-6125-114-6. Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinovic, prof. dr Bratislav Milovanovic, prof. dr Vera Markovic, prof. dr. Goran S. DJordjevic i doc. dr Danijel Dankovic. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su cinili: Doc. dr Danijel Dankovic, predsednik konferencije i Dusan Vuckovic, Darko Todorovic i Milos Marjanovic, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije cinili su studenti Elektronskog fakulteta u Nisu: Damir Nesic, Sasa Devic, Nikola Vucic, Sandra Ilijin, Miroslav Bozic, Zeljko Kalezic, Nikola Simic, Dragana Dimitrijevic, Djordje Velickovic, Milos Mitic i Neda Dinic. Zbornik je tehnicki uredio Milos Marjanovic.

Konferenciju su svecano otvorili prorektor Univerziteta u Nisu, prof. dr Zoran Nikolic, dekan Elektronskog fakuleta u Nisu, prof. dr Dragan Jankovic i prodekan Elektronskog fakulteta u Nisu, prof. dr Zoran Peric.

Najbolji radovi u obe kategorije usmeno su prezentovani. Svi radovi (ukljucujuci i nagradjene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nisu. Pored mesta za postavljanje postera u cetvorocasovnom radu autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na racunaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantnii rad izabrali:

1. nagrada
Rad: Pametna ruka (Smart hand)
Autori: Jovan Krstic, Lazar Petrovic, Mladen Mihajlovic, Maksim Dimitrijevic, Mirko Radomirovic, Sasa Krstic, Radmila Mitic
Institucija: Elektrotehnicka skola Nikola Tesla , Nis

Odlukom Organizacionog odbora Konferencije za najbolji rad IEEESTEC konferencije, predlozen za IEEE Region 8 Student Paper Contest 2015 (http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/student-paper-contest) izabran je:

1. nagrada
Rad: Primena digitalnih filtara u kriptografiji
Autori: Miljan Petrovic
Institucija: Elektronski fakultet, Nis

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova urucene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Ucesnici konferencije su bili iz sledecih ustanova: Elektronski fakultet u Nisu, Prirodno matematicki fakultet u Nisu, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Nisu, Elektrotehnicki fakultet u Beogradu, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizicku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet u Beogradu, Matematicki institut SANU, Vojna Akademija, Beograd, University of Sarajevo, Facaulty of Electrical Engineering, Knjazevacka gimnazija, Tehnicka skola Rade Metalac, Leskovac, ETS Nikola Tesla, Nis, Ei PCB Factory Nis, IRC ALFATEC Nis, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Tennessee Tech University - TTU.

Nadamo se da ce naredne godine ova konferencija biti jos bolje organizovana i jos masovnija.