IEEESTEC Student project conference (2011)Danijel Danković

Četvrta studentska konferencija “IEEESTEC 4th Student project conference“ održana je 30. novembra 2011. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2011. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije "IEEESTEC 4th Student project conference". Odmah nakon toga ova konferencija je najavljena kako bi bila odobrena i od strane IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Detaljno obrazloženje sa pozivnim pismom za konferenciju dato je na sastanku IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, održanom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 23. juna 2011. godine, kada je inicijativa i prihvaćena.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, svim članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 34 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbedeno minimum po pet recenzija. U procesu recenziranja pomoglo nam je 37 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su tri najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: Ispitivanje karakteristika TMS320C5510 procesora prilikom filtriranja signala u realnom vremenu
Autori: J. Zdravković, M. Jelenković
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

2. nagrada
Rad: GreatWarriors - strateška multiplayer igra za bada OS
Autori: A. Ilic , V. Janković, S. Stošović
Institucija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

3. nagrada
Rad: Realizacija elektronske brave za sef korišćenjem potenciometra i PIC mikrokontrolera
Autori: M. Marjanović
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 4th Student project conference“, ISBN: 978-86-6125-052-1 (Zbornik radova + disk). Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković, prof. dr Goran S. Đorđević i dr Danijel Danković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Dr Danijel Danković, predsednik konferencije, i Dušan Vučković i Darko Todorović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije cinili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Damir Nešić, Saša Dević, Sandra Ilijin, Nikola Vučić i Miroslav Božić.

Konferenciju je svečano otvorio prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, sekretar Sekcije.

Tri najbolje ocenjena rada su usmeno prezentovana. Svi radovi (uključujući i nagradene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u cetvorocasovnom radu autori su koristili i ppt. prezentacije, prikaz simulacija na racunaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

Rad: Virtuelni stoni tenis
Autori: S. Dević, D. Nešić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Gimnazija Leskovac, Gimnazija Knjaževac, Tehnicka škola Kraljevo, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Visoka tehnicka škola strukovnih studija u Nišu, Sentronis a.d. Niš, Ei PCB Factory Niš i Naftne industrije Srbije, Direkcija za IKT u Nišu.

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.