IEEESTEC Student project conference (2012)

IEEESTEC 5th Student project conference (2012)

Danijel Danković

Peta studentska konferencija “IEEESTEC 5th Student project conference“ održana je 29. novembra 2012. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://ieee.elfak.ni.ac.rs/). Konferenciju su organizovali studentski ogranak IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2012. godine podržana je inicijativa za organizovanjem konferencije čIEEESTEC 5th Student project conferenceč. Detaljno obrazloženje sa pozivnim pismom za konferenciju dato je na sastanku IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, održanom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 20. septembra 2012. godine.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prethodnih konferencija, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, svim članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 37 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu je za svaki rad obezbedeno minimum po pet recenzija. U procesu recenziranja pomoglo nam je 38 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija izabrana su tri najbolje ocenjena rada:

1. nagrada
Rad: Multiplayer aplikacija za smart TV kontrolisana pokretom ruke
Autori: M. Petrović, M. Milojević, M. Kosanović, S. Stošović
Institucija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

2. nagrada
Rad: Primena proširene stvarnosti i Android tehnologije u arheoloЕЎkom parku Medijana
Autori: M. Stošić, D. Tatić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu

3. nagrada
Rad: Softverska podrška centrima za transfer tehnologija u analizi podataka
Autori: N. Stojanović, M. Vidojković, D. Tasić
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, kancelariji za Transfer tehnologija, Univerzitet u Nišu

Rad: Design of Photonic Microring-Resonator Based Wavelength Selective 1 x N Power Splitters
Autori: Miljan Dašić, and Miloš A. Popović
Institucija: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, University of Colorado
Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 5th Student project conference“, ISBN: 978-86-6125-073-6 (Zbornik radova + disk). Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković, prof. dr Goran S. Đorđević i dr Danijel Danković. Konferencija je organizovana od strane Organizacionog odbora koji su činili: Dr Danijel Danković, predsednik konferencije, i Dušan Vučković i Darko Todorović, potpredsednici konferencije. Sekretarijat konferencije cinili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Damir Nešić, Saša Dević, Sandra Ilijin, Nikola Vučić, Miroslav Božić, Željko Kalezić, Ana Đorđević i Nikola Simić.

Konferenciju je svečano otvorili prorektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Dobrica Zivković, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragan Janković. U ime IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora učesnike je pozdravila prof. dr Vera Marković, sekretar Sekcije.

Tri najbolje ocenjena rada su usmeno prezentovana. Svi radovi (uključujući i nagradene) su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored mesta za postavljanje postera u cetvorocasovnom radu autori su koristili i ppt. prezentacije, prikaz simulacija na racunaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

Rad: Multiplayer aplikacija za smart TV kontrolisana pokretom ruke
Autori: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu
Ovogodišnju konferenciju obeležio je i novi sistem on line glasanja za izbor najboljeg rada na IEEESTEC konferenciji. Posetioci sajta http://ieee.elfak.ni.ac.rs/ su putem web aplikacije u toku svakog dana mogli sa jedne IP adrese da glasaju za 3 najbolja rada. Za 28 dana sa 16650 različitih IP adresa glasano je ukupno 52089 puta. Za najbolji rad posetioci sajta su izabrali:

1. nagrada
Rad: Aqua-Comp (kompjuter u akvarijumu)
Autori: I. Arsić, M. Stošić, A. Spiridonović, L. Vasić, A. Ranđelović, N. Đorić
Institucija: Tehnička škola “Rade Metalac“ - Leskovac

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledečih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, University of Colorado, Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu, Računarski fakultet u Beogradu, Knjaževačka gimnazija, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Ei PCB Factory Niš, Naftna industrija Srbije, Direkcija za IKT u Nišu, Tehnička škola “Rade Metalac” Leskovac, Kancelariji za Transfer tehnologija, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, Danmarks Tekniske Universitet- DTU, The Norvegian University of Science and Technology – NTNU

Nadamo se da će naredne godine ova konferencija biti još bolje organizovana i još masovnija.