IEEESTEC 2nd Student project conference (2009)

Druga studentska konferencija “IEEESTEC 2nd Student project conference” održana je 26. novembra 2009. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://www.eestec.rs/ieeestec/). Konferenciju su organizovali studentski ogranci IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2009. godine pokrenuta je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC 2nd Student project conference”. Odmah nakon toga ova konferencija je najavljena kako bi bila odobrena i od strane IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Detaljno obrazloženje sa pozivnim pismom za konferenciju dato je na godišnjem sastanku IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, održanom pri konferenciji ETRAN, u Vrnjačkoj Banji 16. juna 2009. godine, kada je inicijativa i prihvaćena.

Poziv za konferenciju poslali smo autorima radova sa prve konferencije, svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, svim članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 31 (iz oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu su za svaki rad obezbeđene minimum po tri recenzije. U procesu recenziranja pomoglo nam je 34 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih recenzija prihvaćeno je 29 radova i izabrana su 3 najbolje ocenjena rada.

1.nagrada
Rad: Komparativna analiza metode transfer matrice i metode konačnih razlika
Autori: Vidak Vujičić i Uroš Ralević
Institucija: Odsek za Fizičku elektroniku, smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika, na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

2. nagrada
Rad: Implementation of Kwee and Van Woerden Method for Minimum Light Time Determination (Implementacija Kwee i Van Worden-ovog metoda za odredjivanje minimuma vremena svetlosti)
Autori: Miša Jovanović i Nikola Dojčinović
Institucija: Gimnazija Leskovac, Tehnička škola Leskovac

3. nagrada
Rad: Digital electronics laboratory access control system (Sistem kontrole pristupa laboratoriji za digitalnu elektroniku)
Autori: Aleksandar Gošić, Aleksandar Lakićević, Miljan Obradović, Miroslav Milivojević
Institucija: Elektronski fakultet u Nišu, smer elektronika

Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC 2nd Student project conference”, ISBN: 978-86-6125-001-9 (Zbornik radova + disk). Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković i prof. dr Goran S. Đorđević. Konferencija je organizovana od strane Sekretarijata koji su činili: Dr Danijel Danković, asistent i studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Dušan Vučković i Darko Todorović.

Konferenciju je svečano otvorio prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić, a prezentacija radova bila je u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Svi radovi su prezentovani kao poster radovi. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt.prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Sami autori su anketom za najinteresantniji rad izabrali:

Rad: Hacking of 802.11 Wireless Networks
Autori: Nikola Krzalić, Nikola Kovinić, Nikola Dojčinović
Institucija: Gimnazija Leskovac, Tehnička škola Leskovac

Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu. Autorima najboljih radova uručene su diplome i prigodne nagrade, dar prijatelja konferencije.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektrotehnički fakultet iz Beograda, Fakultet informacionih tehnologija iz Beograda, Istraživačka stanica Petnica, Gimnazija Leskovac, Tehnička škola Leskovac, Gimnazija Knjaževac, NIS Petrol Jugopetrol PO Niš i AD Niška mlekara.