IEEESTEC Student project conference (2008)

Prva studentska konferencija “IEEESTEC Student project conference” održana je 30. oktobra 2008. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu (http://www.eestec.org.yu/ieeestec/). Konferenciju su organizovali studentski ogranci IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš i Elektronski fakultet u Nišu, u saradnji sa IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter i IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter.

Ideja za organizovanjem ove konferencije potekla je od studentskih ogranaka IEEE-a i EESTEC-a u Nišu, nakon vrlo uspešne saradnje u 2007. godini. Na sastanku predstavnika IEEE SB Niš i EESTEC LC Niš održanom krajem januara 2008. godine pokrenuta je inicijativa za organizovanjem konferencije “IEEESTEC Student project conference”. Odmah nakon toga ova konferencija je najavljena kako bi bila odobrena i od strane IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Detaljno obrazloženje sa pozivnim pismom za koferenciju dao sam na godišnjem sastanku IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, održanom pri konferenciji ETRAN, na Paliću 09. juna 2008. godine, kada kada je inicijativa i prihvaćena. Ova ideja prezentovana je od strane Dušana Vučkovića, sekretara IEEE SB Niš, i na kooperativnom skupu nacionalnih IEEE sekcija država organizatora Konferencije ICEST (Srbija, Bugarska, Makedonija) u okviru koje je i održan sastanak 26. juna 2008. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Poziv za konferenciju poslali smo svim studentskim organizacijama u Srbiji, studentskim ograncima IEEE-a, svim članovima IEEE Sekcije Srbija i Crna Gora. Ukupan broj pristiglih radova je 23 (iz svih oblasti: elektronika, mikroelektronika, telekomunikacije, automatika, energetika, informatika... ). Svi radovi su prošli fazu recenziranja, pri čemu su za svaki rad obezbeđene minimum po dve recenzije. U procesu recenziranja pomoglo nam je 26 nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Na osnovu prispelih radova Elektronski fakultet u Nišu je izdao Zbornik radova “IEEESTEC Student project conference”, ISBN: 978-86-85195-77-8 (Zbornik radova + disk). Urednici Zbornika radova su: Prof. dr Ninoslav Stojadinović, prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Vera Marković i prof. dr Goran S. Đorđević. Konferencija je organizovana od strane Sekretarijata koji su činili: Mr Danijel Danković, asistent-pripravnik i studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Dušan Vučković, Darko Todorović i Vladan Simić.

Konferenciju je svečano otvorio dekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragan Antić, a prezentacija radova bila je u holu Elektronskog fakulteta u Nišu. Svi radovi su prezentovani kao poster radovi. Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu autori su koristili i ppt.prezentacije, prikaz simulacija na računaru, svojih maketa i gotovih proizvoda. Nakon konferencije za autore radova je organizovan svečani ručak u studentskom restoranu pored Elektronskog fakulteta. Svi autori su kao promotivni materijal IEEESTEC konferencije dobili: zbornika radova, disk, blok i kesu.

Učesnici konferencije su bili iz sledećih ustanova: Elektronski fakultet u Nišu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet informacionih tehnologija iz Beograda, Vojska Srbije, SIMPO Vranje i PD „Jugoistok“ Niš, Elektrodistribucija Leskovac. Gosti naše konferencije su bili i studenati iz inostranstva (Grčka, Holandija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska), njih 16, koji su došli putem studentske razmene koju organizuje EESTEC LC Niš.